• Hộp kim loại kt 180mm×125mm×48mm

    Hộp đựng dược phẩm bằng kim loại 180mm×125mm×48mm